LINE 6800 LIFT & SLIDE

Është një sistem që i plotëson të gjitha kërkesat arkitektonike dukeofruar fuqi dhe padepërtueshmëri absolute në dimensionet më tëmëdha. Ka një nivel shumë të lartë të siguris duke ju falënderuarnjë perimetri special mekanizmit Anti-Elevation. Nivel shumë të lartë të izolimit termik dhe zvoglon zhurmat që vijnë nga jashtë.

  • Lift & Slide – kjo mënyrë e hapjes është më e mira dhe më e sigurta
  • Koeficienti termik Uf = 4,2 W/(m2*K), profilet kanë një koeficienttë mirë për arsyje të përmbajtjës së fibrave të qelqit të përforcuarme Polyamid
  • Ramat të këtij lloji mund të arrijnë gjerësi deri në 4,4 m dhe mekanizmi i tyre mund të mbaj peshë deri në 300 kg,poashtu e njejtë me sistemin Slide
  • Ky sistem rrëshqet fal trakave të INOX-it
    Trashësia e xhamit mund të vendoset deri në 24 mm
  • Ky sistem është në dispozicion vetëm në rama linear